3 Niedziela Adwentu – 17 XII 2017

1. Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą gaudete – „Radujcie się” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej, umieszczonej w mszale. W trzecim tygodniu Adwentu przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, przypominające o obowiązku ustawicznej modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych bliźnich.

2. Najlepszym przygotowaniem się do przeżywania  wielkiej tajemnicy naszego odkupienia, jaką jest narodzenie Bożego Syna w ludzkim ciele, jest udział w codziennej Mszy św. roratniej, którą jest celebrowana o godz. 16.30 . Zachęcamy do udziału w  nowennie do Dzieciątka Jezus, którą odprawiamy po Mszy świętej o godzinie 16.30.  W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem Wcielonym. On jest już blisko! Zachęcamy do licznego udziału.

3. Spowiedź adwentowa w naszym kościele w czwartek przed Mszą św. i po Mszy św. o godzinie 7.00 i po południu od godziny 16.00.

4. W czwartek 21 grudnia kapłan nawiedzi chorych i osoby w podeszłym wieku. Prosimy o zgłaszanie w  Nawiedzanie rozpocznie  o godzinie  9.00.

5. W przyszłą niedzielę Msza święta będzie o godzinie 8.30, 11.00.   Nie będzie Mszy Świętej wieczornej.

6. W niedzielę wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zachęcamy do godnego przeżycia wigilii i całych świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności do zachowania takich zwyczajów, jak łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii i śpiewanie kolęd.

7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Kościół na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Bubiaki nr 654 .