Chrzest święty

Chrzest święty

Wykaz dokumentów potrzebnych do chrztu:

  • akt urodzenia dziecka,
  • świadectwo ślubu kościelnego lub akt ślubu cywilnego gdy nie ma ślubu kościelnego,
  • dokładne dane rodziców dziecka,
  • dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania,
  • zaświadczenie stwierdzające że mogą być rodzicami chrzestnymi z parafii zamieszkania,
  • zgodę własnego proboszcza (gdy rodzice nie mieszkają na terenie naszego Ośrodka Duszpasterskiego).