Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament namaszczenia chorych

Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych związane jest głównie z odwiedzinami chorych w naszej parafii w pierwsze piątki miesiąca. Ta sakramentalna posługa przynosi ulgę wielu osobom starszym, cierpiącym, samotnym. Nie tylko oczekują oni namaszczenia świętym olejem ale także wysłuchania spowiedzi i przede wszystkim przyjęcia Komunii św.

Liczba chorych oczekujących kapłana w swoich domach podczas pierwszych piątków miesiąca waha się w granicach kilkunastu osób. W ciągu roku są inne okazje i okoliczności, gdy można przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych, są to rekolekcje parafialne lub osobista prośba osoby, która potrzebuje takiego umocnienia.