Schola "Małe COŚ"

Śpiewamy, bo to lubimy!
Uczymy się śpiewać, bo kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli.
Śpiewamy na Eucharystii, bo chcemy dać nasze talenty Panu Bogu i naszej Wspólnocie parafialnej!