Klasztorny chór "Dźwięki Gór"

Zespół chóralny "Dźwięki Gór" to my - grupa osób pragnących wysławiać Boga poprzez śpiew wielogłosowy. Muzyka sakralna pozwala nam wyrazić swoje uczucia do Stwórcy i wprowadzić innych w modlitewny klimat. Swoją działalność rozpoczęliśmy podczas Drogi Krzyżowej malowanej piaskiem oraz Misterium Męki Pańskiej w marcu 2024. Posługiwaliśmy śpiewem również  podczas liturgii Triduum Paschalnego. Bez określonej regularności postaramy się raz w miesiącu zaśpiewać na Eucharystii. Chętnych do śpiewania razem z nami zapraszamy do kontaktu.