Żywy różaniec

Róże Żywego Różańca

W 1826 r. Paulina Jaricot (1799 - 1862) stworzyła wielkie zaplecze modlitewne dla misji pod nazwą Żywego Różańca. Samą siebie uważała za pierwszą zapałkę, którą Bóg się posłużył, by rozpalić wielki ogień. Utworzyła piętnastoosobowe grupy, a każda osoba w grupie zobowiązywała się do odmawiania w intencji misji jednego dziesiątka różańca dziennie i do rozważania otrzymanej tajemnicy różańcowej. Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia Pauliny Jaricot. Wszystkie łaski, wszelkie światło otrzymałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym – twierdziła z przekonaniem. Gdy umarła w 1862 roku, w samej tylko Francji istniało już około 150 tys. Róż Żywego Różańca.

Dzisiaj mamy cztery części modlitwy różańcowej, gdyż papież, św. Jan Paweł II ustanowił w 2002 roku tajemnice światła. Pełna Róża Żywego Różańca składa się więc z 20 członków. Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem chrześcijańskiego postępowania. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu różaniec nazywamy streszczeniem prawd Ewangelii.


Nasze Róże Żywego Różańca

Przy naszym kościele istnieje siedem Róż Żywego Różańca:

 1. Róża św. Faustyny, której zelatorką jest p. Krystyna Wajdzik
 2. Róża św. Teresy od Jezusa, zelatorka p. Anna Klimasara
 3. Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 4. Róża św. Józefa, zelatorka p. Teresa Iciaszczyk
 5. Róża św. Rafała Kalinowskiego, zelatorka p. Józefa Bartunek
 6. Róża św. Jana Pawła II, zelatorka p. Anna Bałos
 7. Róża bł. Stefana Wyszyńskiego, zelator p. Jan Żurek

Róże te spotykają się w pierwszą niedzielę miesiąca na Eucharystii o godzinie 14.00. Po Mszy św. odbywa się nabożeństwo ze zmianą tajemnic różańcowych. Każda Róża ma swojego patrona i każdej przewodzi zelatorka, której obowiązkiem jest zachęcać członków do gorliwej modlitwy i działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich, dostarczać tajemnice z intencją modlitewną nieobecnym, zbierać miesięczne składki, np. na Msze św., czuwać, by Róża miała pełny skład.


Obowiązki członków Żywego Różańca

Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca, udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych, częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w świętach maryjnych, rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską, odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika, udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku:

 1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 2. Narodzenie Pana Jezusa - 25 grudnia
 3. Zmartwychwstanie Pańskie - Niedziela Wielkanocna
 4. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie - 25 marca
 5. Wniebowzięcie Matki Bożej - 15 sierpnia
 6. Królowej Różańca świętego - 7 października
 7. Niepokalane Poczęcie Maryi - 8 grudnia
 8. Ofiarowanie Pańskie - 2 lutego