Ogród Miriam

Ogród Miriam to duchowe spotkania w kręgu kobiet. Podczas wspólnego śpiewu, odmawiania różańca, czytania Pisma Świętego oraz praktyki modlitwy głębi pragniemy wzmacniać się duchowo oraz przemieniać na wzór Maryi. Odkrywamy Boga we wzajemnej obecności, dzieląc się swoimi myślami i uczuciami, a także pozostając razem w milczeniu. Chcemy stworzyć przestrzeń wolną od oceniania i krytykowania - przestrzeń serc - gdzie każda osoba czuje się akceptowana i mile widziana. Tak właśnie do ludzi podchodził Jezus. Nasze spotkania kierowane są do wszystkich kobiet, więc i Ty czuj się zaproszona!
 
Spotkania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18.00 w klasztorze karmelitów bosych na Zakamieniu.