Niedziele Babiogórskie na Przysłopiu

Idą “Niedziele babiogórskie ze HEJ!” Zacynomy juz 28 kwietnia. Msza Święta o godzinie 11.00.

Przyjdźcie wartko nasi parafianie i goście, którym sercu blisko jes babiogorsko tradycja. Piknie Wos prosimy, wyjmijcie z sofy gorsety, kosule, spodnice, zaposki, chustki, portki, kapyluse i co kto mo. Wyryktujcie sie tak, zeby było piknie kielo cud! Bedzie okazja przewieczyć stroje i pokozać sie w pełny krasie.

Na Mszy bedzie przygrywać naso kapela babiogórsko. Serdecnie wszyćkich do nos na Przysłop do Karmelitow pytomy.