Regulamin

1. Wszyscy goście przebywający w Karmelitańskim Domu Gościnnym powinni przestrzegać zasad podanych w niniejszym regulaminie.

2. Z Karmelitańskiego Domu Gościnnego mogą korzystać zorganizowane grupy, za które odpowiedzialny jest opiekun grupy.

3. Podczas zakwaterowania grupy, jej opiekun musi potwierdzić zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację, oraz złożyć kartę na pobyt w KDG.

4. Po ustaleniu terminu pobytu należy potwierdzić rezerwację i w tym celu, z wyprzedzeniem siedmiu dni, dokonać około dziesięcioprocentowej przedpłaty na konto Karmelitańskiego Domu Gościnnego.

5. Doba hotelowa w KDG trwa od 16:00 do 10:00.

6. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00.

7. Na terenie Karmelitańskiego Domu Gościnnego obowiązuje zakaz hałasowania, palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków odurzających.

8. Do pokojów nie wolno przenosić kubków, szklanek lub innych naczyń. Miejsce spożywania kawy lub herbaty jest w jadalni. W pokojach nie wolno używać grzałek, żelazek itp.

9. Goście KDG nie mogą wchodzić do części kuchennej, jedynie powołany do tego personel.

10. Do Karmelitańskiego Domu Gościnnego zabrania się wprowadzania „osób trzecich”.

11. Goście KDG ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy. Koszty naprawy będą egzekwowane od odpowiedzialnego opiekuna grupy.

12. Zauważone usterki należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy i administratorowi KDG.

13. Opuszczając pokój goście powinni go każdorazowo zamknąć na klucz oraz wyłączyć oświetlenie. Za zaginięcie rzeczy osobistych i wypadki kradzieży KDG nie ponosi odpowiedzialności.

14. Klucze do pokoi i wejścia głównego otrzymuje opiekun grupy. Oddanie kluczy musi być potwierdzone podpisem w księdze ewidencji kluczy. Koszt zgubionego klucza to 20 zł.

15. Do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt.

16. Karmelitański Dom Gościnny może skrócić pobyt lub odmówić przyjęcia tych, którzy rażąco naruszyli jego regulamin.

17. Przebywający w KDG mają prawo żądać fakturę VAT za pobyt.


Administrator Karmelitańskiego Domu Gościnnego
tel. kom.797 907 397
goscinnyzakamien@gmail.com