Uroczystość MB z Góry Karmel po babiogórsku

Uroczystość MB z Góry Karmel po babiogórsku
16 lipca 2023

fot. Kamil Olszówka