1 Niedziela Adwentu – 3 XII 2017

1. Dziś przypada pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego, który będziemy przeżywać w Polsce pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

2. W czasie Adwentu Msza święta w niedzielę będzie o 8.30; 11.00; 16.30. Msza święta roratnia w dni powszednie o godzinie 16.30.Wszystkie dzieci przychodzą z lampionami na Mszę świętą o godzinie 16.30.

3. Jutro, 4 grudnia, wspomnienie Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy, szczególnej patronki   górników i hutników.

Msza święta o godzinie 9.00 o zdrowie i bł. Boże dla górników i ich rodzin, a dla zmarłych o łaskę wiecznego zbawienia.

4. W piątek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia pochylimy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Msza Święta o godz. 7.00, 9.00, 16.30.

5. W przyszłą niedzielę – DZIEŃ MODLITW za KOŚCIÓŁ na WSCHODZIE – wspierajmy Go naszą modlitwą, ofiarą cierpienia i w sposób materialny. Na ten cel będą zbierane ofiary do puszek w przyszłą niedzielę.

6. W zakrystii można nabyć świece Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – a także opłatki.

7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Lachy nr 2280.