17 Niedziela Zwykła – 29 VII 2018

 1. Dzisiaj po każdej Mszy świętej błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów.

2. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi, co będzie możliwe rano od godz.6.30 i wieczorem od godz.17.30, i udziału we Mszy św. wynagradzającej ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.7.00 i 18.00.

3. Pierwsza sobota miesiąca to dzień, kiedy goręcej zwracamy się do Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece nasze codzienne troski. Po wieczornej Mszy świętej będzie wynagradzające nabożeństwo różańcowe za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Różaniec poprowadzi Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus zelatorki p. Stanisławy Giertuga. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.

4. W czwartek w kościołach parafialnych można w tym dniu zyskać odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. Aby zyskać odpust zupełny, trzeba wypełnić przepisany czyn pobożny i zwykłe warunki odpustu. W tym wypadku przepisanym czynem pobożnym jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim modlitw: „Ojcze nasz”   i „Wierzę w Boga”. Zwykłe warunki odpustu to: spowiedź sakramentalna, Komunia i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Nadto do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w  czyśćcu cierpiącą.

5. W czwartek, Uroczystość Odpustowa ku czci Matki Boskiej Anielskiej w Zawoi Centrum. Suma Odpustowa o godz. 11.00. Zachęcamy do udziału w uroczystości odpustowej.

6. Przed nami sierpień, miesiąc pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, a zarazem miesiąc pamięci o ważnych wydarzeniach z historii naszego narodu. Biskupi polscy apelują do nas i do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie, abyśmy przeżyli go w trzeźwości. W związku z tym zachęcamy parafian i gości do podejmowania zobowiązań abstynencji od alkoholu w sierpniu lub przez dłuższy okres czasu, a nawet aż do końca życia.

7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Za Miedzą nr 674 .


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 29 VII to jest dzisiaj – św. Marta, siostra Łazarza i Marii, znana z Ewangelii, patronka gospodyń domowych i hotelarzy;
  • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli, prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, z pochodzenia Hiszpan, który żył na przełomie XV i XVI wieku, patron rekolekcji i ćwiczeń duchownych;
  • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, nazywanego też Zgromadzeniem Redemptorystów.