2 Niedziela Wielkanocna – 8 IV 2018

1. Dzisiejsza niedziela Miłosierdzia Bożego. O ten tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją w 2000 roku Święty Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni.

2. Dziś po każdej Mszy św. wspólnie odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz ponowimy akt oddania świata Bożemu miłosierdziu.

3. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas wieczornej Eucharystii o godzinie 18.00 będzie można podjąć dzieło adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. Foldery są wyłożone na stoliku z gazetami.

4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła.  Na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Granica nr 1466.

5. Kończy się oktawa najważniejszych świąt chrześcijańskich – świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim parafianom, szczególnie tym, którzy w rozpoczynającym się tygodniu obchodzą swoje osobiste uroczystości, pragniemy przekazać nasze serdeczności i życzliwości, aby radość paschalna nieustannie trwała w Was, w Waszych rodzinach i domach.