27 Niedziela Zwykła – 6 X 2019

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

2. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie po Mszy świętej o godz. 16.30.

4. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

5. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będziemy obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

6. Nabożeństwa fatimskie odprawiane od maja w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie, które rozpocznie się Mszą św. w przyszłą niedzielę o godz. 19.00. Prosimy o zabranie ze sobą świec z osłonami . Zapraszamy członków Róży św. Józefa zelatorki p. Teresy Iciaszczyk do niesienia Figury Matki Bożej w czasie procesji różańcowej.

7. Prosimy o przeprowadzenie zbiórki w kwocie 30 złotych od rodziny na wynagrodzenie p. Organisty i 20 złotych na wywóz śmieci z cmentarza.

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła.   Na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Kobiele  nr 670.

9. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.