30 Niedziela Zwykła – 29 października 2017

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu.

2. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Na stoliku przy wejściu do kościoła zostały wyłożone  kartki wypominkowe, na których możemy wypisać imiona naszych zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Wypełnione kartki można składać w zakrystii. W intencji zmarłych poleconych modlitwom przez cały listopad o godzinie 16.30 będzie odprawiana Msza święta i odmawiany różaniec.

3. W środę, 1 listopada, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Msza święta o godzinie 8.30, 11.00, 16.30.

Po Mszy św. o godz. 11.00  wyruszy procesja żałobna na cmentarz. Podczas niej będziemy modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych parafian oraz zmarłych z naszych rodzin, a także będziemy błogosławić groby. To żałobne nabożeństwo zakończymy błogosławieństwem  na cmentarzu.

4. W czwartek, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Na mocy specjalnego papieskiego przywileju każdy kapłan w tym dniu może sprawować trzy Msze Święte. Porządek Mszy św.: 7.00, 9.00 i 16.30.

5. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH (EI 29):

  • wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną we Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Można uzyskać tylko raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzania kościoła lub kaplicy należy odmówić  Ojcze nasz i Wierzę oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego;
  • wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany  za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada włącznie jest zupełny, w inne dni roku – cząstkowy.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W piątek okazja do spowiedzi świętej od godz. 6.30 i 16.00.

W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Po wieczornej Mszy świętej będzie wynagradzające nabożeństwo różańcowe za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Różaniec poprowadzi Róża św. Jana Pawła II zelatorki Anny Bałos. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.

7. Przypominamy, że w pierwszy piątek miesiąca kapłan nawiedzi chorych i w podeszłym wieku. Początek od godz. 9.00.

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Polana nr 1515.


W tym tygodniu patronuje nam:

  • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła.