Nasza pamięć o zmarłych

Listopad jest miesiącem, w którym wspominamy szczególnie tych, którzy odeszli już do wieczności. To również dobry czas na szczerą modlitwę za nich.

Jak katolicy, głęboko wierzymy w siłę modlitwy. To właśnie nasza modlitwa za zmarłego, którego dusza jest w czyśćcu ma za zadanie pomóc mu w skróceniu czasu oczyszczenia i szybszym dostaniu się do nieba.

Tym, którzy już odeszli do Pana możemy pomoc w jeszcze inny sposób. Otóż istnieje możliwość uzyskania odpustu za zmarłego przez osobę wierzącą. Pamiętajmy, że odpust można uzyskać tylko za siebie lub za osobę zmarłą. Co ważne, odpustu nie można uzyskać na inną osobę żyjącą, ponieważ, każdy człowiek sam może dokonać przemiany w życiu i spełnić warunki odpustu. Natomiast zmarli nie mają takiej możliwości i stąd wziął się odpust za zmarłego.


Okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)
3. Spełnienie trzech warunków:
– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
– przyjęcie Komunii Świętej
– odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

źródło: diezecja.pl