Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 9 VI 2019

1. Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

2. W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących, Matki Kościoła zwrócimy się jutro, w Jej święto poświęcone właśnie temu tytułowi uroczyście potwierdzonemu przez bł. papieża Pawła VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 r. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 i 18.00.

3. W najbliższy czwartek  oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi.

4. Również w czwartek, z okazji 13. dnia miesiąca, wspólna modlitwa za wstawiennictwem Pani Fatimskiej. Serdecznie zapraszamy na NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, które rozpocznie się Mszą św. o godz. 19.00. Prosimy o zabranie ze sobą świec z osłonami. Zapraszamy członków Ochotniczej Straży Pożarnej  do niesienia Figury Matki Bożej w czasie procesji różańcowej.

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Magurka nr 446.

6. Życzenia zdrowia i obfitości Bożych darów i łask przekazujemy solenizantom i jubilatom tygodnia.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 11 VI – św. Barnaba, Apostoł; Dzieje Apostolskie charakteryzują go jako „człowieka dobrego i pełnego Ducha Świętego i wiary”;
  • 12 VI – błogosławieni męczennicy Alfons Maria Mazurek, kapłan Zakonu Karmelitów Bosych i Towarzysze;
  • 13 VI – św. Antoni z Padwy w ludowej tradycji czczony jest jako patron rzeczy znalezionych, jest on jednym z najważniejszych świętych franciszkańskich i jednym z najwybitniejszych kaznodziejów średniowiecznych.