XVII Niedziela Zwykła – 26 VII 2020

1. Dzisiaj błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie po każdej Mszy świętej.

2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Matki. Msza święta o godz.18.00. Po Mszy świętej będzie wynagradzające pierwszosobotnie nabożeństwo różańcowe za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Różaniec poprowadzi Róża św. Faustyny zelatorki p. Krystyny Wajdzik. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.

3. W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.

4. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione. W przyszłą niedzielę, Uroczystość Odpustowa ku czci Matki Boskiej Anielskiej w Zawoi Centrum. Suma Odpustowa o godz. 11.00. Zachęcamy do udziału w uroczystości odpustowej.

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Za Miedzą nr 674 .


W tym tygodniu patronują nam:

  • 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.
  • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów,
  • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.