XVI Niedziela Zwykła – 19 VII 2020

1.Witamy wszystkich przebywającym na wakacjach i urlopach w Zawoi i życzymy, aby był to czas dobrego wypoczynku i odnajdywania Bożych śladów w pięknie stworzenia i przyrody.

2.Mieszkańcom osiedla Bielasy, Zabór, Pod Grapą składamy serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie  kościoła do  uroczystości odpustowej MB Szkaplerznej.

3.Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Janiki nr 660A.

4. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 26 lipca po każdej Mszy świętej.

W tym tygodniu patronują nam:

20 VII – św. Eliasz, prorok

22 VII – św. Maria Magdalena, uwolniona przez Pana Jezusa od siedmiu złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2), wraz z innymi niewiastami troszczyła się o wędrujących z Nim ludzi; została nazwana Apostołką Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana.

23 VII – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana Pawła II współpatronką Europy.

24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; św. Jan Paweł II kanonizował ją w 1999 roku.

25 VII – św. Krzysztof (†około 250), męczennik, jeden z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, m.in. chrześcijańskiej młodzieży, farbiarzy, flisaków, introligatorów, marynarzy, pielgrzymów, kierowców i podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach.