31 Niedziela Zwykła – 3 XI 2019

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych.

 Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

3. W intencji zmarłych poleconych modlitwom w wypominkach przez cały miesiąc listopad codziennie o godzinie 16.30 będzie sprawowana Msza św. i modlitwa różańcowa.

4. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego od jutra rozpoczynamy pół godziny przed wieczorną Mszą św., to jest o godzinie 16.00 cichą adorację Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie odmówimy jedną dziesiątkę różańca i litanię do św. Jana Pawła II w intencji Ojczyzny a zwłaszcza za całą Archidiecezję Krakowską. Zapraszamy do udziału w modlitwie.

5. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na Mszę św., Różaniec w intencji zmarłych i spotkanie w piątek o godz.16.30.

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać mieszkańcom osiedla: Spyrkówka za sprzątanie cmentarza, przyozdobienie grobów i kościoła.

7.Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła.   Na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Lachy  nr 660.

8. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych patronów i Bożego błogosławieństwa.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, patron katechistów i katechumenów,
  • 9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.