6 Niedziela Zwykła – 16 II 2020

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. W środę nowenna ku czci św. Józefa. Zapraszamy wszystkich parafian na godzinę 16.00  na adorację Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo nowenny i  Mszę święta z kazaniem.

3. W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

4. W przyszłą niedzielę o godz.16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo do Boskiego Dzieciątka Jezus, Msza święta. Zapraszamy i zachęcamy do udziału dzieci przedszkolne, szkolne i młodzież. Po Mszy św. będzie miało miejsce spotkanie z rodzicami i dziećmi.

5. Przypominamy i zachęcamy do adoracji Najświętszego sakramentu, która ma miejsce pół godziny przed Mszą św. wieczorną.

6. Młodzież klasy ósmej  zapraszamy w przyszłą niedzielę na godz,15.00 na katechezę przygotowującą do przystąpienia do sakramentu Bierzmowania.

7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Kościół  na kolejne dni polecamy trosce mieszkańców osiedla Bubiaki nr 1803.

8. Przebywającym na wypoczynku, solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia obfitych Bożych darów.