Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel

16 lipca 2022 - Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel pod przewodnictwem biskupa Roberta Chrząszcza.