Wizytacja prowincjalska w klasztorze w Zawoi

W zawojskim klasztorze Karmelitów Bosych na Zakamieniu odbyła się wizytacja konwentu (19-21 sierpień 2018 r.), którą przeprowadził o. Tadeusz Florek, prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych i towarzyszący mu o. Jarosław Janocha, radny i ekonom prowincji. Wizytacja prowincjalska, wynikająca formalnie z konstytucji zakonnych, miała charakter wizytacji pasterskiej, ale jednocześnie była wyrazem ojcowskiej troski o jakość życia naszej wspólnoty i sposobem podtrzymywania braterskich więzi z całą prowincją.

W takim duchu więc przeżywaliśmy ten czas i nasze spotkania z Ojcem Prowincjałem. Celebrowaliśmy wspólnie liturgię brewiarzową i Eucharystię, zwyczajnie zachowywaliśmy rytm dnia wg przyjętego horarium. Ponadto każdy z braci mógł indywidualnie porozmawiać z o. Tadeuszem. Wizytacja rozpoczęła się i zakończyła spotkaniem z całą wspólnotą; na pierwszym spotkaniu naświetlono ogólną sytuację konwentu, na końcowym spotkaniu zostały przekazane pewne wnioski i wskazania.

Nasza karmelitańska wspólnota posiada wyższą średnią pod względem wieku, wśród braci zaledwie jeden ma mniej niż 60 lat. Ale w innym aspekcie została doskonale zrównoważona, składa się bowiem z dwóch braci kapłanów i dwóch braci nie-kapłanów. Naszym zadaniem jako wspólnoty jest troska duszpasterska o powierzonych sobie i przynależących do naszego kościoła ludzi, prowadzenie Ośrodka Duszpasterskiego p.w. św. Józefa Rzemieślnika oraz prowadzenie domu, który służył niegdyś jako dom oazowy dziecięcym i młodzieżowym grupom, przyjeżdżającym z całej Polski. Teraz, po gruntownym przebudowaniu, dom nabrał charakteru gościnnego i stwarza możliwość przyjmowania różnorodnych grup duszpasterskich, nie wykluczając grup rekolekcyjnych.

Podczas wizytacji nawiedziliśmy pobliski cmentarz, gdzie znajdują się groby naszych współbraci. W tym czasie także miało miejsce spotkanie prowincjała z przedstawicielami rady parafialnej. W jeden wieczór zjedliśmy wspólną kolację poza klasztorem, mogliśmy w ten sposób przeżyć rekreacyjną chwilę i przy okazji wysłuchać informacji na temat sytuacji w innych konwentach naszej prowincji.

Na koniec przełożony, o. Jakub, podziękował drogim ojcom za życzliwość i wsparcie okazywane naszej wspólnocie. My zaś z wdzięcznością przyjęliśmy słowa zachęty i umocnienia skierowane do nas przez Ojca Prowincjała, który podzielił się z nami Chrystusowym błogosławieństwem jako życzenie dobra.